Capital Dergisi – Kasım 2023 Sayısı

“Yenilikçi yaklaşımları süreçlerimize uyguluyoruz”

Euroturk Freight, İngiltere merkeziyle birlikte Türkiye’de İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet veriyor. Şirket 2023’ün ilk çeyreğinde net kârını yüzde 120 artırmayı başardı. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, “Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uyguluyoruz” diyor.

Euro Freight, merkezi İngiltere’de Türkiye’de ve Avrupa’da lojistik ilgi akışı en üst düzeyde ve kaliteli hizmet sağlayan bir lojistik şirketi. Temel hizmet verdiği alanlar uluslararası freight forwarding, Birleşik Krallık ve İrlanda gümrükleme hizmeti, transit ticaret, hava, deniz (FCL&LCL) konsolidasyonlarıyla Avrupa ülkeleri arasında uluslararası taşımacılık. Şirket, İngiltere merkeziyle birlikte Türkiye’de İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet veriyor. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, “Uluslararası ve yurt içi nakliyenin her alanında deneyim sahibi olmanın yanında, 2000 yılından beri İngiltere’de gümrük- leme, transit işlemleri (T1/T2), ithalat/ihracat taşımacılığı ve depolama konularında hizmet veriyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uygulamayı, yönetim sistemi standartlarını ve yasal mevzuatları takip ede- rek sürekli sistem gelişimini garanti altına almayı, tüm işveren- lerimiz, mutlu çalışanlarımızla ve ilgili taraflarımızın yönetim sistemlerimize katılımını sağlamayı arzulamaktayız” diyor. Ba- turalp, 2023’te sektör olarak pandeminin yaralarını sardıklarını belirtiyor ve “2023 yılı ilk çeyrek net kârlılığımız döviz bazında,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttı” diyor. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, sorularımızı şöyle yanıtladı:

2023 yılı nasıl geçiyor?

2023, lojistik sektörü için pandeminin yaralarını sardığımız ve ivme kazandığımız bir yıl. Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle gelişmekte olan ticaret hacmi ve İngiltere’nin Brexit sonrası Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla değişen gümrük statüsü bizi sektörde çok farklı konumlandırdı. Birleşik Krallık resmi makamlarınca onaylanan AEO belgesine sahip ilk ve tek Türk kökenli lojistik şirketi olmamız nedeniyle bu ülkedeki tüm limanlarda yetkili statüye sahip olmamız bu farklılığın temelini oluşturuyor. Bu durum da yıllar içinde büyüme rasyolarımızı olumlu etkiledi. 2020 ve 2022 dönemi pandemi sonrası nakliye tarafında şirketimiz araç yatırımlarıyla yüzde 300 oranında büyüyerek ciddi bir ivme elde etti. 2023 yılı ilk çeyrek net kârlılığımız döviz bazında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttı. Tüm bu verilerin enflasyondan arındırıldığını ve lojistik sektörünün TCMB verilerine göre aynı dönemde döviz bazında yüzde 17’lik bir artış gösterdiğini göz önünde bulundurduğumuzda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu büyüme bizi farklı ülkelerde yatırıma ve hizmet vermeye yöneltiyor. Bu nedenle 2023 yılında Birleşik Krallık dışında İrlanda’da yetkili gümrük belgesine sahip olma girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. İrlanda’da gümrükleme ve transit işlemleri, Euroturk teminatıyla hem Türk hem Avrupalı nakliye ve forwarder şirketleriyle birlikte ihracat ve ithalat firmalarına uluslararası düzeyde hizmet vermekteyiz.

Farklı iş kollarında dijitalleşme, tüketici beklentilerini nasıl değiştirdi?

Bu yeni beklenti ve ihtiyaçlara yanıt vermek adına neler yapıyorsunuz? Teknolojik gelişmelerin lojistik sektörü için kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Müşterilerimize zamanında teslimat ve ürünlerini takip edebilme konusunda sunduğumuz inovatif gelişmeler, büyümemizde en önemli faktörlerden bir tanesi. Ayrıca İngiltere ve İrlanda gümrük işlemlerinin sadece dijital olarak yapılması ve bu alanda sunduğumuz hizmetler teknolojik altyapımızın ne denli gelişmiş olduğunun en büyük kanıtı. Bununla birlikte filomuzda bulunan çekicilerimiz ve dorselerimiz son teknolojik alarm sistemleriyle desteklenmiş olup, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle yasadışı göçün de önüne geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca otonom sürüş konusunda AR-GE çalışmalarımız son sürat devam ediyor.

Yatırım ajandanızın en önemli maddeleri neler?

Yatırımlarımızı daha çok inovatif alanlarda ve gümrük sahaları alanında değerlendiriyoruz. Türkiye sınır kapılarında hayata geçirmeyi planladığımız antrepo sahalarımızla birlikte gümrük sahalarında daha etkili olmayı hedefliyoruz. İrlanda’da yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız tam yetkili bir gümrük sahası var. İnovasyon alanındaysa gümrük işlemlerinde insan hataları faktörlerini en aza indiren ERP sistemlerine sahibiz. Ar-Ge planlamamız doğrultusunda otomasyon süreçlerini uluslararası taşımacılığın her noktasında aktif bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konuda gerek İngiltere Gümrük Bakanlığı nezdinde onaylanan AEO sertifikasyonu gerek Türk yetkili makamlarınca onaylanan yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikamızla hızlı, proaktif çözümler sunmaktayız. Büyüme hedeflerimizle orantılı olarak gelişen Asya piyasasına da kayıtsız kalmak istemiyoruz. Bu nedenle transit ticaret geçiş noktalarına konu kilit ülkelerde de yetkili gümrük statüsüne sahip olmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Yakın dönemde teknoloji ve inovasyon gündeminizde neler var?

Şirket kültürümüz gereği sürekli gelişimi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uygulamaktayız. Yaşadığımız çevremize ve gezegenimize karşı sorumluluğumuz var. Bizler bu kapsamda Kyoto Protokolü ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları uyarınca araçlarımızı çevremizi en az düzeyde etkileyecek şekilde dizayn ettik. Karbon ve filtre emisyonlarını minimalize edip, çevre dostu taşımacılık anlayışını benimsemiş bulunmaktayız. İlerleyen süreçlerdeyse tamamen elektrikli araç kullanımı ve otonom sürüş ilkesini hayata geçirmeyi planlıyoruz